Tag Archives: Ansachsongkhoe

NƯỚC RỬA RAU QUẢ BOTANIKA MỚI – 2X SẠCH THUỐC TRỪ SÂU* TRÊN TRÁI CÂY

BẠN CÓ BIẾT? – 10.3 – 30% mẫu rau quả trên thị trường có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép** – 92.3 – 100% rau quả nhiễm ký sinh trùng gây bệnh*** Tuy nhiên, cách rửa rau quả thông thường KHÔNG THỂ làm tinh khiết triệt để vấn đề này. Giới thiệu NƯỚC RỬA RAU QUẢ BOTANIKA …

Read More »